Ticaret Borsası Seçmen Listesi Yayınlandı | BİGA HABER

logo

reklam
19 Eylül 2017

Ticaret Borsası Seçmen Listesi Yayınlandı

indir

Biga Ticaret Borsası, yapacağı organ seçimleri için geçerli olacak ilanı bugün yayınladı. İlanda, seçimlerin 7 Ekim Cumartesi günü ve 14 Ekim Cumartesi günlerinde yapılacağı belirtildi. Seçmen listeleri de bugün belirlendi. İlanda ayrıca, seçimlerde aday olacaklara, seçimlere seçmen olarak katılacaklara ve seçimlere itiraz etmek isteyenlere yönelik olarak da bir takım şartlar yer aldı.

Biga Ticaret Borsası, yapılacak olan organ seçimleri için İlçe seçim kurulunun öngördüğü kuralları içeren ilanı paylaştı.
İlanda, Biga Ticaret Borsası Meclis Asil ve Yedek Üyeliği seçimlerinin, 7 Ekim 2017 Cumartesi günü 08.00- 17.00 saatleri arasında, Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üye seçimi, Disiplin kurulu sil ve yedek üye seçimi, Birlik Genel Kurulu Delege asil ve yedek üye seçimleri ise 14 Ekim 2017 Cumartesi günü, 08.00- 17.00 saatleri arasında Borsa hizmet binasında yapılacağı belirtildi.
Borsa meclisine ait seçmen listeleri 19 Eylül Salı günü yani bugün, saat 08.00’den itibaren borsa hizmet binasında askıya çıkarılmış olup 21 Eylül Perşembe günü askıdan indirilecek.
Öte yandan Ticaret Borsası, seçimlere aday olabilme, seçimlerine itiraz edebilme, seçimlerde seçmen olarak katılmak için de şartları belirtti.
Borsa Seçimlerine itiraz edebilecekler ve şartları şöyle belirlendi:
1-Ticaret borsasına kaydını yaptırmış olup da seçmen listesinde kayıtları olmayanlar,
2-Seçmen listeleri askıda kaldığı süre içerisinde; seçmenlerin adı, soyadı, TC kimlik numaraları, doğum tarihleri ile meslek ve sicil numaraları yanlış veya mükerrer olanlar,
3-Seçmen listelerinde seçme hakkına haiz olmayanların yazılmış olduklarına dair ileri sürülecek itirazların 19 Eylül Salı günü saat 08.00’den 17.00’ye kadar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na bizzat yazılı olarak yapılmasına,
4-İtirazlar, delil ve gerekçe gösterilerek yapılacak, delil ve gerekçe gösterilmeyen itirazlar kabul edilmeyecektir.
Borsa Seçimlerine Seçmen Sıfatıyla İştirak Edebilmek için de altı maddeden oluşan şartlar sunuldu.
1- Ticaret Borsası’na en az iki yıldır kayıtlı olmak
2- Gerçek kişi ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilciler için seçim günü itibariyle on sekiz yaşını doldurmuş olmak
3- Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisine sahip olmak
4- Borsaya kaydını gerektiren ticari ve sinai kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak
5- Kanunun 10. Ve 32. Maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak,
6- Tüzel kişilerin seçme hakkını kullanabilmesi için şirketin; imza sirküsü veya yetki belgesi ibraz eden, ticaret siciline tescili edilmiş ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü sayesinde üst düzey yöneticisi olmaları ve bu halin yeni kurulan şirketler hariç seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsaması,

Ticaret Borsası Organlarına Seçilebilmek İçin sunulan şartlar da beş maddeden oluştu.
1-Ticaret Borsası’na en az iki yıldır kayıtlı olmak
2-Seçim tarihinde 25 yaşını doldurmuş olmak ve okur yazar olmak
3-İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak
4-Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesine göre 5 yıl veya daha fazla hüküm giymemiş ve Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar işlememiş olmak
5- Ticari ve sınai kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
Şartlarına haiz olanlar, borsa seçimlerinde aday olabilirler.

Etiketler: »
Share