Karabiga Belediyesi’nden Duyarlı Davranış | BİGA HABER

logo

reklam
06 Eylül 2017

Karabiga Belediyesi’nden Duyarlı Davranış

karabiga belediyesi

Karabiga Belediyesi eğitime destek vereceğini açıkladı.
Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan, örgün olarak öğrenim görmek (öğrencilerin derslere katılımının zorunlu olduğu eğitim türü) şartıyla yükseköğretim öğrencilerine, ailesi Karabiga’da ikamet etmek kaydıyla burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi eğitim yardımı yapılması planlanmaktadır. Yapılacak nakdi eğitim yardımının miktarı, Belediyemizin bütçe imkânları ve yararlanan öğrenci sayısı doğrultusunda belirlenecektir.
Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler istenen belgeleri elden veya posta yoluyla Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne 29 Eylül 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yapılan inceleme sonucunda başvurusu uygun görülenlere, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ nün öğrenci adına Ziraat Bankasında açtıracağı hesap numarasına ödeme yapılacaktır. Öğrenci ilk ödemeyi okuluna en yakın Ziraat Bankası Şubesinden elden alacak, bu esnada adına ait banka kartını da teslim alacaktır. Takip eden ödemeleri banka kartı ile dilediği yerden alabilir.
Eğitim yardımından faydalanmak için aranan şartlar:
1-) Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan,
2-) Ailesinin Karabiga’da ikamet ediyor olması,
3-) Örgün Yükseköğretim öğrencisi olmak,
4-) Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma, okuldan ilişik kesme cezaları almamak.
5-) Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs veya kredi almıyor olmak.
Başvuru esnasında istenen belgeler:
İlk kez başvuracaklar için:
1-) Durumunu içeren başvuru dilekçesi ( alttaki linkten indiriniz )
2-) Öğrenim Belgesi ( Yeni başlayanlar için kayıt belgesi- ara sınıflar için transkrip1)
3-) Ailenin ( anne veya baba ) Karabiga da ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi.
2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Belediyemizden Eğitim Yardımı alanlar için :
1-) Öğrenim Belgesi (Transkript)
2-)Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma, okuldan ilişik kesme cezaları almadığına ilişkin belge.
3-) Ailenin ( anne veya baba ) Karabiga da ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi.

 

ARA SINIFLAR İÇİN ÖNEMLİ: Eğitim kurumlarınca düzenlenen TRANSKTRİP belgelerinin bazılarında öğrencinin disiplin ceza durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı, bazı TRANSKTRİP belgelerinde ise bu bilgilerin yer almadığı görülmektedir. Bu nedenle okulunuzdan aldığınız TRANSKTRİP belgesinde disiplin cezası alıp almadığınız, disiplin cezası aldıysanız cezanın ne olduğu (Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma, okuldan ilişik kesme cezaları almadığına ilişkin belge.) açıkça belirtilmelidir. Şayet TRANSKTRİP belgenizde bu bilgiler yer almıyorsa ayrıca belgelendiriniz.

Share